Uw garantie op kwaliteitsvol, juridisch advies

Albéric Van Eeckhout

Albéric Van Eeckhout volgde lager onderwijs aan het Klein Seminarie te Roeselare en middelbaar onderwijs aan het Collège St. Stanislas te Mons. Hij behaalde het diploma van kandidaat wijsbegeerte en letteren aan het UCL en het diploma van doctor in de rechten aan de KUL (1953).

Hij werd ingeschreven aan de Balie te Ieper op 31 december 1953 en na voltrekken van legerdienst op 01.07.1956 aan de Balie te Kortrijk.

Hij was achtereenvolgens schatbewaarder, secretaris en voorzitter van de conferentie van de Jonge Balie Kortrijk, lid van de raad van de orde van 1970 tot 1987 en tenslotte Stafhouder van de Balie te Kortrijk van 1984 tot 1986.

Daarnaast was hij ook ere-plaatsvervangend Vrederechter van het kanton Izegem.

(1929-2022)


Albéric Van Eeckhout