Uw garantie op kwaliteitsvol, juridisch advies

Anouk Maes

Anouk Maes voltooide haar middelbaar onderwijs aan het Sint-Jozefscollege te Izegem. Na twee jaar te hebben gestudeerd aan de Kulak te Kortrijk behaalde zij in 2009 met onderscheiding, haar diploma als Master in de Rechten aan de KULeuven. In 2010 behaalde zij met onderscheiding een diploma Master in de Fiscaliteit aan de UGent. Zij legde dat zelfde jaar haar eed af als advocaat voor het Hof van Beroep te Gent. Zij is ingeschreven op het tableau van advocaten van de balie West-Vlaanderen.

Anouk Maes is actief in diverse rechtsgebieden, en legt zich specifiek toe op personen- en familierecht (echtscheidingen, verblijfs- en onderhoudsregeling kinderen, etc.) familiaal vermogensrecht (vereffening en verdelingen) en insolventierecht. Zij volgde met vrucht de opleiding bijzonder jeugdrecht en is erkend advocaat in jeugdzaken. Daarnaast volgde zij tevens de curatoropleiding.

Sinds 1 april 2015 is zij aangesteld als departementsadvocaat voor de FOD Financiën voor het Gerechtelijk Arrondissement West-Vlaanderen.

Algemene rechtsgebieden:

 • personen- en familierecht, (familiaal) vermogensrecht, jeugdrecht en insolventierecht.

   Bijzondere materies:

   • echtscheidingen, verblijfs- en onderhoudsregeling kinderen, adoptie, vereffening/verdeling na echtscheiding, erfrecht en nalatenschappen en ondernemingen in moeilijkheden.
     Anouk Maes