Uw garantie op kwaliteitsvol, juridisch advies

Anouk Maes

Anouk Maes voltooide haar middelbaar onderwijs aan het Sint-Jozefscollege te Izegem. Na twee jaar te hebben gestudeerd aan de Kulak te Kortrijk behaalde zij in 2009 met onderscheiding, haar diploma als Master in de Rechten aan de KULeuven. In 2010 behaalde zij met onderscheiding een diploma Master in de Fiscaliteit aan de UGent. 

Anouk Maes legt zich specifiek toe op personen- en familierecht (echtscheidingen, verblijfs- en onderhoudsregeling kinderen, etc.) familiaal vermogensrecht (vereffening en verdelingen) en insolventierecht. Zij is erkend advocaat in jeugdzaken. Daarnaast is zij tevens faillissementscurator. 

Sinds 1 april 2015 is zij aangesteld als departementsadvocaat voor de FOD Financiën voor het Gerechtelijk Arrondissement West-Vlaanderen.

Algemene rechtsgebieden:

personen- en familierecht, (familiaal) vermogensrecht, jeugdrecht en insolventierecht.

Bijzondere materies:

echtscheidingen, verblijfs- en onderhoudsregeling kinderen, adoptie, vereffening/verdeling na echtscheiding, erfrecht en nalatenschappen en ondernemingen in moeilijkheden.


        Anouk Maes