Uw garantie op kwaliteitsvol, juridisch advies

Antoine Van Eeckhout

Antoine Van Eeckhout voltooide zijn middelbaar onderwijs aan het Instituut Klein Seminarie te Roeselare in 1980. In juni 1982 behaalde hij het diploma van kandidaat in de Rechten aan de Kulak en in juni 1985 werd hij gediplomeerd als licentiaat in de rechten aan de KUL. Hij is sedert 1985 ingeschreven aan de balie te Kortrijk. Hij behaalde in 2001 met onderscheiding het diploma van master in het ondernemingsrecht aan de UIA en is sedert 2021 ‘erkend bemiddelaar’ (mediator).

Mr. Van Eeckhout heeft een jarenlange ervaring en expertise in diverse rechtsgebieden en bekwaamt zich voortdurend in het aansprakelijkheidsrecht (schade en schadeloosstelling, verzekeringen, verkeer), het ondernemingsrecht, het vermogensrecht (vereffening-verdeling) en het insolventierecht (faillissementen, reorganisatie, vereffening, beslag). Hij wordt regelmatig aangesteld als curator in faillissementen en vereffenaar.

Antoine Van Eeckhout is sedert 2001 lid van de Raad van de Orde bij de (toenmalige) balie te Kortrijk. Hij was 8 jaar penningmeester en van 2012 tot 2014 was hij Stafhouder van de balie. Tussen 2012 tot 2020 zetelde hij onafgebroken als afgevaardigde in de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies (OVB). Van 2018 tot 2020 was hij de eerste Stafhouder van de gefusioneerde balie van West-Vlaanderen die ca 1.400 advocaten telt.

Algemene rechtsgebieden :
ondernemingsrecht, contractenrecht, vermogensrecht, aansprakelijkheidsrecht, verkeersrecht, insolventierecht, bemiddelingen (mediation)

Bijzondere materies:
uitonverdeeldheidtreding, vereffening-verdeling na scheiding en overlijden, aansprakelijkheden, schade-en schadeloosstelling,  faillissementen, vereffeningen, reorganisatieprocedures, bemiddelingen (mediation).


Antoine Van Eeckhout