Uw garantie op kwaliteitsvol, juridisch advies

Charlotte Van Neste

Charlotte Van Neste voltooide haar studies Grieks-Latijn in Barnum te Roeselare. Na twee jaar gestudeerd te hebben aan de KULAK te Kortrijk, behaalde zij in 2011 haar diploma als Master in de Rechten aan de KULeuven. Datzelfde jaar legde zij de eed af als advocaat. Sindsdien is zij ingeschreven aan de balie van West-Vlaanderen. Charlotte is actief in diverse rechtsgebieden en legt zich voornamelijk toe op aansprakelijkheidsrecht.

Charlotte volgde met vrucht de opleiding evaluatie menselijke schade aan de KULeuven. Zij is ook erkend jeugdavocaat en voltooide de supralat-opleiding bijstand bij verhoor.

Algemene materies:

  • aansprakelijkheidsrecht, strafrecht, verbintenissenrecht, jeugdrecht, collectieve schuldenregeling

Bijzondere materies:

  • o.m. schade en schadeloosstelling, verkeersrecht, arbeidsongevallen, medisch recht, medische expertises, aanvragen financiële hulp Slachtofferfonds
Charlotte Van Neste