Uw garantie op kwaliteitsvol, juridisch advies

Febe Meheus

Febe Meheus voltooide haar secundair onderwijs, richting Economie-Moderne talen aan het Sint-Jozefscollege te Izegem. 

Zij behaalde in 2015 een bachelor in het bedrijfsmanagement – afstudeerrichting Rechtspraktijk met grote onderscheiding. 

Na het volgen van een Schakelprogramma, behaalde zij in 2019 haar diploma als Master in de Rechten met onderscheiding aan de Katholieke Universiteit Leuven. 

Zij legde in 2019 haar eed af als advocaat voor het Hof van Beroep te Gent en sloot zich aan bij balie West-Vlaanderen. 

Febe Meheus is actief in diverse rechtsdomeinen, met de klemtoom op het ondernemingsrecht (contracten, algemene voorwaarden, incasso, ...) en het arbeids- en socialezekerheidsrecht (arbeidsongevallen, aanwerving-tewerkstelling-ontslag, sociaal strafrecht, ...). 

Febe Meheus is tevens de drijvende kracht achter VDV Incasso en staat samen met een gespecialiseerd team in voor de stipte opvolging van alle invorderingsdossiers. 

Algemene rechtsgebieden: 

Sociaal recht

Sociaal strafrecht

Ondernemingsrecht

Beslagrecht 

Bijzondere materies: 

Arbeidsongevallen

Ontslagen 

Samenwerkingsovereenkomsten 

Incasso 


Febe Meheus