Uw garantie op kwaliteitsvol, juridisch advies

Lode Derudder

Lode Derudder volgde middelbaar onderwijs aan het Klein Seminarie te Roeselare en vervolgens aan het Vrij Instituut voor Lichamelijke Opleiding (VILO) te Meulebeke (1978). Hij behaalde het diploma van licentiaat in de rechten aan de KUL (1985) en werd na een eerste werkervaring in het bedrijfsleven in 1989 ingeschreven aan de balie te Kortrijk.

Hij behaalde in 2004 het getuigschrift postgraduaat in vennootschapsrecht (VPOO- Business School) en in 2005 het getuigschrift expert class sociaal recht (Universiteit Antwerpen Management School).

Hij is actief in diverse rechtsgebieden waaronder arbeidsrecht, handelsrecht en algemeen verbintenissenrecht, en transportrecht in het bijzonder.

Lode Derudder