Uw garantie op kwaliteitsvol, juridisch advies

Manu Vansteenhuyse

Manu Vansteenhuyse voltooide zijn middelbare studies Economie-Wetenschappen aan het Heilig Hartcollege te Waregem. Daarna volgde hij de opleiding rechten aan de Universiteit Gent en behaalde daar in 2018 zijn diploma als Master in de Rechten. 

In datzelfde jaar legde hij de eed af als advocaat. Hij is sedert oktober 2018 verbonden aan de balie West-Vlaanderen en werd in 2021 opgenomen op het Tableau van advocaten.

Manu Vansteenhuyse is actief in diverse rechtsgebieden en legt zich specifiek toe op het ondernemingsrecht en het vastgoedrecht.

Algemene rechtsgebieden:

ondernemings- en insolventierecht, vastgoedrecht en algemeen verbintenissenrecht

Bijzondere materies:

handelscontracten en handelsgeschillen, faillissementen, vereffeningen, gerechtelijke reorganisatie,          (handels)huur, bouwrecht, aanneming


    Manu Vansteenhuyse