Uw garantie op kwaliteitsvol, juridisch advies

Mieke Coucke

Mieke Coucke  voltooide haar middelbaar onderwijs aan het O.L.V. Visitatiehumaniora te Gent. Daarna behaalde ze in 1990 het diploma van licenciate in de godsdienstwetenschappen aan de KUL. Vervolgens behaalde ze het diploma van kandidatuur in de rechten aan de Universiteit te Namen. Het licenciaatsdiploma  in de rechten behaalde ze aan de KUL in 1995.

Na een lange staat van dienst in de zaak van haar echtgenoot, vervoegde ze in 2020 het VDV-kantoor. Mieke staat in voor het onthaal en verzorgt het secretariaatswerk in het VDV-kantoor.

Mieke Coucke