Gericht op succes met passie voor recht
VDV advocaten

Algemene voorwaarden

Wij maken er een erezaak van om transparant te zijn over ons ereloon. De overeenkomst op maat met de cliënt staat voorop.
Het eindtarief wordt bepaald door het ereloon, door de kosten, gerechtskosten en uitgaven.
Bij een eerste consultatie worden afspraken gemaakt over het honorarium. Er wordt daarbij telkens een informatiedocument (voorbeeld) meegegeven. In deze overeenkomst worden ook de algemene voorwaarden overlopen en ter kennis gegeven aan de klant.

Ereloon

Het ereloon heeft betrekking op de tijd die door de advocaat aan een dossier wordt gewerkt. Standaard geldt dat het ereloon berekend wordt op basis van een vooraf bepaald uurtarief. In bepaalde situaties kan ook overeengekomen worden om het ereloon te berekenen als een percentage van een waarde van een zaak. Tenslotte kan het een optie zijn om vooraf een forfaitair plafondbedrag vast te leggen.

Kosten

  • Openen en aanleggen dossiers
  • Briefwisseling
  • Besluiten/dagvaardingen/verzoekschriften
  • Behandeling email inkomend
  • Behandeling email uitgaand
  • Fotokopies/fax/telefoon
  • Verplaatsingsvergoeding
  • Aangetekende zendingen

Gerechtskosten en de uitgaven

De gerechtskosten (onderhevig aan BTW) en de uitgaven (niet onderhevig aan BTW) omvatten de bedragen doe de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.

Top