Gesteund op ervaring met kennis van zaken
VDV advocaten

Materies

Ondernemingsrecht

 • Vennootschapsrecht: Aandeelhoudersconflicten, oprichting en ontbinding
 • Insolventierecht: Aanstellen curator, faillissement, gerechtelijk akkoord
 • Commercieel contractenrecht: Agentuur- en distributieovereenkomsten,algemene voorwaarden
 • Intellectuele eigendom: Bescherming merken, auteursrecht en octrooien
 • I.T. & E-commerce
 • Transportrecht
 • Vastgoedrecht
 • Aannemings- en bouwrecht

Advocaten: Antoine Van Eeckout, Koen Vandenberghe, Lode Derudder, Maarten Esprit, Jérémy Théry, Maarten Verhaghe

Arbeids- en Sociaal recht

 • Individueel arbeidsrecht: aanwerving, tewerkstelling en ontslag
 • Collectief arbeidsrecht: CPBW, ondernemingsraad, collectief ontslag, sluiting, schijnzelfstandigheid, managementovereenkomsten en dienstverleningsovereenkomsten
 • Arbeidsrecht : Arbeidsovereenkomsten, CAO , arbeidsongevallen, beroepsziekten
 • Sociaal recht

Advocaten: Lode Derudder, Koen Vandenberghe

Invorderingen en Beslag

 • Invordering van onbetaalde schuldvorderingen & debiteurenbeheer
 • Aangifte van schuldvordering bij vereffening, WCO, faillissement
 • Uitoefening van voorrechten, eigendomsvoorbehoud
 • Bewarend en uitvoerend beslag

Advocaten: Lode Derudder, Antoine Van Eeckout, Koen Vandenberghe, Jérémy Théry, Maarten Verhaghe

Algemeen Contractenrecht

 • Analyse, opstellen van en geschillen inzake contracten
 • Koop - Verkoop
 • Huur

Advocaten: Antoine Van Eeckout, Lode Derudder, Koen Vandenberghe, Maarten EspritMaarten Verhaghe 

Vermogensrecht

 • Successieplanning: Oprichting burgerlijke maatschap, gesplitste aankoop, certificering aandelen
 • Erfrecht: Heling, betwisting geldigheid testament, erfrechtelijke reserve
 • Schenkingsrecht: Handgift, bankgift, onrechtstreekse schenking, schenking onder last
 • Vereffeningen en verdelingen, onverdeeldheden

Advocaten: Antoine Van Eeckout, Koen Vandenberghe, Anouk Maes, Maarten Verhaghe

Insolventierecht/ondernemingen in moeilijkheden

 • Aanstelling als curator, faillissement, gerechtelijk akkoord

Advocaten: Antoine Van Eeckout, Maarten Esprit, Jérémy Théry, Maarten Verhaghe

Administratief recht

 • Bestuursrecht, aanbestedingen
 • Overheidsopdrachten
 • Ruimtelijke ordening, onteigeningen
 • Milieu en vervuiling

Advocaten: Koen Vandenberghe, Maarten Esprit, Maarten Verhaghe

Personen- en Familierecht

 • Personenrecht: Afstamming, adoptie, jeugdrecht
 • Familierecht: echtscheidingen, verblijfs- en onderhoudsregelingen kinderen
 • Erkend bemiddelaar in familie- en jeugdzaken
 • Collectieve schuldenregeling
 • Bewindvoering

Advocaten: Kaat Vanthuyne, Anouk Maes, Charlotte Van Neste

Strafrecht- en Verkeersrecht

 • Politierechtbank, correctionele rechtbank en jeugdrechtbank
 • Verkeersrecht, letselschade, verzekeringsrecht
 • Medisch recht: medische aansprakelijkheid en ongevallen, ziekenhuisrecht

Advocaten: Lode Derudder, Antoine Van Eeckout, Koen Vandenberghe, Charlotte Van Neste

Top