Uw garantie op kwaliteitsvol, juridisch advies

Tarieven

Wij maken er een erezaak van om transparant te zijn over ons ereloon. De overeenkomst op maat met de cliënt staat voorop. Het eindtarief wordt bepaald door het ereloon, de kosten, gerechtskosten en uitgaven.

Bij een eerste consultatie worden afspraken gemaakt over het honorarium. Er wordt daarbij telkens een informatiedocument (voorbeeld) meegegeven. In deze overeenkomst worden ook de algemene voorwaarden overlopen en ter kennis gegeven aan de klant.

Abonnementen

U hebt bij ons de mogelijkheid om aan een abonnementstarief te werken. Een abonnementsformule wordt steeds op maat van uw behoefte  uitgewerkt.

Dit is zeer interessant wanneer u geregeld beroep op ons doet voor diverse prestaties zoals invorderingen, arbeidsverrichtingen, eerstelijnsadvies...

Zo wordt niet alleen een goede opvolging verzekerd maar kan u tevens genieten van een 'voordelig' tarief.

Vraag ons vrijblijvend een offerte.

Ereloon

Het ereloon heeft betrekking op de tijd die door de advocaat aan een dossier wordt gewerkt. Standaard geldt dat het ereloon berekend wordt op basis van een vooraf bepaald uurtarief. In bepaalde situaties kan ook overeengekomen worden om het ereloon te berekenen als een percentage van een waarde van een zaak. Tenslotte kan het een optie zijn om vooraf een forfaitair plafondbedrag vast te leggen.

Kantoorkosten

De kosten van VDV bestaan uit:

  • Openen en aanleggen dossiers
  • Briefwisseling
  • Besluiten/dagvaardingen/verzoekschriften
  • Behandeling email
  • Fotokopies/fax/telefoon
  • Verplaatsingsvergoeding
  • Aangetekende zendingen

Gerechtskosten en de uitgaven

De gerechtskosten (onderhevig aan BTW) en de uitgaven (niet onderhevig aan BTW) omvatten de bedragen doe de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.

Wettelijke informatie


Van Eeckhout - Derudder - Vandenberghe

VDV is een burgerlijke vennootschap in de vorm van een vennootschap onder firma (VOF), met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Henri Horriestraat, 44-46, met ondernemingsnummer 0544.823.957.

VDV heeft een kantoor in Roeselare, op hetzelfde adres. De Belgische advocaten werkzaam binnen VDV mogen hun beroep uitoefenen onder de titel 'advocaat' in België en zijn lid aan de balie van Kortrijk.

De verzekeringsdekkingen van VDV Advocaten zijn de volgende: alle advocaten van VDV Advocaten en de VOF VDV Advocaten zijn via balie West-Vlaanderen verzekerd in beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van 2.500.000  EUR per schadegeval. Er is een bijkomende waarborg “Beroepsaansprakelijkheid Advocaat” van 5.000.000 EUR per schadegeval die de basisdekking van 2.500.000 EUR overstijgt.

Wilt u een eerste advies, of direct bijstand in een al lopende procedure?
Wij informeren u graag!

Contacteer ons vrijblijvend