Gericht op succes met passie voor recht
VDV advocaten

Joke Buyze

Voornaam Naam

Mr. Joke Buyze behaalde in juni 2000 met onderscheiding het diploma Rechten aan de Universiteit te Gent. Zij is ingeschreven op het tableau van advocaten van de balie Kortrijk (thans West-Vlaanderen) sedert oktober 2000.

Op 29/7/2019 werd mr. Buyze benoemd als plaatsvervangend rechter bij de Politierechtbank West-Vlaanderen. 

Tot augustus 2019 beoefende mr. Buyze de advocatuur in haar all-round kantoor met  nadruk op verzekerings-, verkeers- en aansprakelijkheidsrecht, alsook aannemings- en handelsrecht. De gestage groei van haar kantoor en de nood aan specialisatie in een snel evoluerende juridische wereld noopte haar tot heroriëntatie. Dat leidde tot de start van de samenwerking met en voor VDV Advocaten vanaf september 2019.

Rechtsdomeinen:

  • aansprakelijkheidsrecht,
  • schade- en schadeloosstelling inclusief zware letselschade,
  • verkeersrecht,
  • verzekeringsrecht,
  • aannemingsrecht,
  • algemeen verbintenissenrecht en ondernemingsrecht.

Mr. Buyze bekwaamt zich op regelmatige basis verder in de door haar behandelde materies.

Top