Uw garantie op kwaliteitsvol, juridisch advies

­čĺíNewsflash! (Ver)kopers opgelet! Vanaf 23/11 geen nieuw nest zonder asbestattest.

Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest in Vlaanderen verplicht voor elke verkoop van een onroerend goed dat gebouwd werd v├│├│r 2001.

Wat is een asbestattest?

Een gecertificeerd asbestdeskundige geeft in dit attest uitleg over welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat daarvan is en hoe het veilig beheerd of verwijderd kan worden.

Dit attest dient uiterlijk bij de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst door de verkoper aan de koper te worden medegedeeld.

Enkel bij verkoop?

Een asbestattest is niet enkel verplicht bij een verkoop. Ook voor elke (andere) overdracht van eigendomsrecht (bv. een schenking) en voor de vestiging of overdracht van een recht van vruchtgebruik, erfpacht, opstal of van een zakelijk recht van gebruik, is een asbestattest verplicht.

Wanneer u echter een onroerend goed erft, valt dit buiten de verplichting.

Voor alle gebouwen? 

Het asbestattest is verplicht voor alle woningen, industriegebouwen, kantoren, winkels, horeca, overheidsgebouwen, agrarische gebouwen, enz., waarvan de (som van de) grondoppervlakte(s) groter is of gelijk is aan 20 m², of wanneer de grondoppervlakte kleiner is dan 20 m², maar het gebouw deel uitmaakt van een grotere constructie.

Een verhuurder is momenteel nog niet verplicht om een asbestattest voor te leggen bij de verhuring van zijn onroerend goed. Dit zal pas gelden vanaf 2032. Let op: van zodra u over een asbestattest beschikt, dient u wel een kopie van dat attest te overhandigen aan uw (nieuwe) huurder.

Voor de private delen van een appartementsgebouw dient u tegen 23 november 2022 eveneens een asbestattest voor te leggen bij verkoop; voor de gemeenschappelijke delen is dit pas vanaf mei 2025 verplicht.

TIP: sluit uw compromis af v├│├│r 23 november 2022 (ook al wordt de authentieke akte pas nadien verleden). Dit is een besparing van 300 tot 600 EUR!


Wenst u meer informatie? Contacteer ons via info@vdvadvocaten.be of 051/23 13 53.