Uw garantie op kwaliteitsvol, juridisch advies

Huwelijksvermogensrecht: de anticipatieve inbreng van een onroerend goed

Op 1 september 2018 is het nieuw huwelijksvermogensrecht in werking getreden.

Veel samenwonenden kopen een onroerend goed aan, voor zij in het huwelijk treden. Dit had tot gevolg dat zij 2 keer notariskosten dienden te betalen. Een keer bij de aankoop, schenking of inkoop van de woning en een tweede keer om de woning, bij wijze van huwelijkscontract, in te brengen in de huwgemeenschap.

Dankzij de wet op de anticipatieve inbreng (art. 1452 §2 BW) stelt dit probleem zich mogelijks niet meer.

Toekomstige echtgenoten kunnen sinds september 2018 een woning, die zij verwerven vóór het huwelijk, in een verklaring vananticipatieve inbreng in de akte van eigendomsverkrijging opnemen. Er zijn 2 voorwaarden:

  1. Zij moeten over de volle eigendom van de woning beschikken
  2. Zij moeten elk voor 50% onverdeeld eigenaar zijn van de woning

De anticipatieve inbreng zal zijn uitwerking evident pas hebben bij het aangaan van een huwelijk en wanneer het goed nog in natura aanwezig is.

Desgewenst kunnen echtgenoten bij hun huwelijk afzien van de anticipatieve inbreng en dit uitdrukkelijk laten opnemen in hun huwelijkscontract. In bepaalde gevallen is de inbreng van het onroerend goed in de huwgemeenschap immers niet wenselijk, wanneer er bijvoorbeeld kinderen zijn uit een voorgaande relatie of huwelijk.

Het is uiteraard aangewezen om deskundig advies te vragen over het al dan niet afsluiten van een huwelijkscontract en welke bepalingen hierin dienen opgenomen te worden.