Uw garantie op kwaliteitsvol, juridisch advies

đź’ˇNewsFlash! Finaal groen licht voor nieuw seksueel strafrecht.

Bij het begin van zijn ambtstermijn had minister van Justitie Van Quickenborne reeds aangekondigd het seksueel strafrecht grondig te willen hervormen. Vandaag is het zover. In de Kamer is het nieuwe seksueel strafrecht officieel goedgekeurd. 

Dit zijn de belangrijkste zaken die zullen worden aangepast:

Centraal staat de toestemming

Wanneer die ontbreekt, is er sprake van een misdrijf. Deze kan ook op ieder moment worden ingetrokken en de voorwaarden om van toestemming te spreken zullen strenger worden (er kan bv. geen sprake zijn van toestemming wanneer het slachtoffer niet meer in staat is om heldere keuzes te maken omdat hij/zij/die/hun teveel gedronken heeft)

Een  minderjarige jonger dan 16 jaar kan geen toestemming geven voor seksuele handelingen. 

Er geldt één uitzondering: tussen de leeftijd van 14 en 16 jaar kan je wél toestemmen met seksuele handelingen zolang het leeftijdsverschil met de andere persoon niet meer dan drie jaar bedraagt.

De definitie van verkrachting wordt aangepast

De penetratie hoeft niet langer volledig te zijn, maar kan ook gedeeltelijk zijn. De toestemming kan worden ingetrokken tijdens de daad.

De straffen worden strenger

Sekswerk voor meerderjarigen zal (stapsgewijs) gedecriminaliseerd worden. 

Tegen misbruik (bijvoorbeeld door pooiers, loverboys of sugardaddies) zal strenger opgetreden worden.


De aanpak van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag krijgt steeds meer maatschappelijk belang. Dit is een stap in de goeie richting, want uit cijfers uit de juristenkrant van 24 februari 2020 werd duidelijk dat volgens schattingen jaarlijks 75.000 vrouwen het slachtoffer worden van seksueel geweld. Dat leidt tot zo’n 8.000 aangiftes, en maar slechts tot 900 veroordelingen. 

Het is een positieve evolutie dat er strengere straffen zullen worden ingevoerd. Evenwel is het ook belangrijk om te vermelden dat het voor slachtoffers nog altijd niet evident is om een klacht neer te leggen. Ook hierbij is de bijstand van een advocaat een meerwaarde. 


Deze week ontving Mr. Amélie Vandenberghe tevens haar het certificaat van UGent voor de voltooiing van de opleiding rond seksueel geweld voor de advocatuur.

Deze basisopleiding wil bijdragen tot een beter begrip van de omvang, de specifieke kwetsbaarheden en de impact van seksueel geweld op een slachtoffer en diens omgeving alsook tot het verbeteren van de competenties van advocaten om slachtoffers van seksueel geweld slachtoffergericht bij te staan. 

Deze bijstand van het slachtoffer bestaat onder meer uit volgende zaken:

het slachtoffer in contact brengen met gespecialiseerde instanties zoals de zedeninspecteurs en het zorgcentrum na seksueel geweld;

Bijstand verlenen bij de klachtneerlegging bij de verbalisanten/zedeninspecteurs;

Contact onderhouden met slachtofferhulp en justitie in de fase van het onderzoek;

Begeleiding bij de inzage van het strafdossier;

Bijstaan bij de procedures ten gronde voor de rechtbank;

Opmaak burgerlijke schadevergoeding.


Bent u slachtoffer van seksueel geweld en wenst u bijstand of meer informatie? Contacteer dan Mr. Amélie Vandenberghe via amelie@vdvadvocaten.be of 051/23 13 53